Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie poszukuje:
 

- pracownika socjalnego na czas zastępstwa >>>

- asystenta rodziny >>>