Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie w miejscu ich zamieszkania”.

Szczegóły >>>