Informujemy, że w związku z zakończeniem remontu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 12

od dnia 13 stycznia 2020 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powrócił ze swoją siedzibą pod powyższy adres.