Drukuj

Dnia 04 sierpnia 2015r. Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska podpisze umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni o przystąpieniu do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki.

Gmina Stegna dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, umożliwia na preferencyjnych warunkach, dostęp do Teleopieki domowej. PCO jest firmą świadczącą usługę Teleopieki domowej. Teleopieka domowa I generacji PCO polega na umożliwieniu Podopiecznemu dostępu do centrów usług Teleopieki domowej, poprzez dostęp do Centrum Operacyjno - Alarmowego Teleopieki („czerwony przycisk alarmowy”).

W ramach niniejszej umowy mieszkańcy Gminy Stegna uzyskują dostęp do systemu na preferencyjnych zasadach.

Dostęp do Teleopiki domowej kierowany jest do mieszkańców Gminy Stegna, z grupy podwyższonego ryzyka, długotrwale i przewlekle chorych tj.:

- mieszkającego samotnie lub przebywającego dłużej w domu samotnie,

- w wieku 60+ i osoby zagrożone:

- z zaburzeniami pamięci, chorych kardiologicznie, neurologicznie, na cukrzycę i inne.

Podopieczny, musi być osobą zdolną do obsługi „czerwonego przycisku alarmowego”.

Teleopieka jest usługą, dającą możliwości całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia np. nagłego zasłabnięcia, upadku innego zdarzenia powodującego niepokój o własne zdrowie. Za pomocą czerwonego przycisku alarmowego , którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno – Alarmowym.

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki wydzierżawi Gminie Stegna telefony stacjonarne i komórkowe które zostaną przekazane osobom objętym systemem Teleopieki.

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu TELEOPIEKI ponosi Gmina.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12 osobiście lub telefonicznie

pod nr 55-247-82-86.

IMG_5587.JPG IMG_5591.JPG