asystentKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
poszukuje asystenta rodziny

 

 

 

Wymagania  niezbędne :

  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Wykształcenie:
  1. a)  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. b)  wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia lub
  3. c)   co najmniej średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co  najmniej 3-letni  staż  pracy z dziećmi lub rodziną;

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny