kapital ludzkiLOGO POMOCNA DŁOŃueflaga ue efs lewa

Projekt "Pomocna dłoń" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

W czerwcu 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie przystąpił do realizacji projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁU LUDZKIEGO Narodowa Strategia Spójności.

Projekt nosi nazwę - "Pomocna dłoń".

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przywrócenie do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania w środowisku osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Celem szczegółowym projektu jest zmienić poprzez asystenturę stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie oraz podnieść samoocenę.

Indywidualna pomoc będzie służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny (rodziców i dzieci), osiągania wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, a u osób niepełnosprawnych poprawę ich własnej sprawności i mobilności.

 

 

Edycje projektu:


 

Czytaj więcej: POMOCNA DŁOŃ