www.bazy.ngo.pl (w nowym oknie) - Baza danych organizacji pozarządowych

www.idn.org.pl (w nowym oknie) - Internet dla niepełnosprawnych

www.far.org.pl (w nowym oknie) - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

www.zpchr.pl (w nowym oknie) - Zakłady pracy chronionej

www.popon.pl (w nowym oknie) - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.ops.pl (w nowym oknie) - Ośrodki pomocy społecznej

www.dps.pl (w nowym oknie) - Domy pomocy społecznej

www.domyopieki.pl (w nowym oknie) - Domy opieki

www.pfron.org.pl (w nowym oknie) - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.gov.pl/web/rodzina (w nowym oknie) - Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.mz.gov.pl (w nowym oknie) - Ministerstwo Zdrowia