opaskaNa ostatniej sesji została przyjęta uchwała Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego w styczniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł I. Program osłonowy zakłada wsparcie poprzez „opaskę bezpieczeństwa” 30 osób, w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Stegnie. Program finansowany będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przypominamy, iż  jednocześnie na terenie naszej Gminy funkcjonuje system Teleopieki. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi w całości gmina Stegna.

Mieszkańcy w systemie Teleopieki do dyspozycji mają aż pięć urządzeń:

- telefon stacjonarny z brelokiem SOS,

- aparat GSM SOS, GPS z opaską na rękę ratującą życie i kartą SIM z abonamentem telefonicznym,

- brelok kTrack telemetryczny z przyciskiem SOS, detektorem upadku i lokalizacją GPS,

- brelok EV04 telemetryczny z przyciskiem SOS, detektorem upadku i lokalizacją GPS,

- opaska telemetryczna - urządzenie w formie bransoletki na rękę z przyciskiem SOS, detektorem upadku, czujnikiem tętna, krokomierzem, lokalizacją GPS, geostrefą.

Teleopieka domowa jako system zdalnego wsparcia seniorów, umożliwia zabezpieczenie osób starszych o istotnie ograniczonej mobilności, w miejscu zamieszkania.

Teleopieka mobilna umożliwia sprawowanie całodobowej zdalnej opieki nad podopiecznym i jest przeznaczona dla osób starszych z demencją, z chorobą Alzheimera, do osób przewlekle chorych lub osób wymagających nadzoru w okresie rekonwalescencji. Teleopieka oferuje 5 podstawowych funkcjonalności, które pozwalają na zdalne sprawowanie opieki oraz umożliwiają szybką reakcję i wezwanie pomocy w nagłych przypadkach.

Najważniejsze cechy skutecznego wsparcia teleopiekuńczego w domu tak zdefiniowanej grupy docelowej seniorów w oparciu o urządzenia zapewnia:

- przycisk SOS w widocznym miejscu,

- zestaw głośnomówiący, zapewniający transmisję głosu w obie strony, a więc wyposażony w głośnik i mikrofon,

- detektor upadku, zapewniająca informację i przekazanie sygnału o upadku podopiecznego do Centrum Operacyjno-Alarmowego,

- geolokalizacja GPS / Geostrefa (biezpieczna strefa lokalizacji seniora).

Obsługą Teleopieki i „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, w którym osobiście lub telefonicznie pod nr 55 247 82 86, można uzyskać wszelkie informacje i zgłosić chęć uzyskanie pomocy w formie opaski bezpieczeństwa lub urządzenia z systemu Teleopieki.