węglowy1

węglowy2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobierać i składać od dnia 17.08.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 

- poprzez platformy ePUAP oraz emp@tia - osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Wniosek elektroniczny na platformie ePUAP >>>

- wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej: - przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie

- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna

- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS Stegna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12 w pokoju nr 10 (gabinet nad ośrodkiem zdrowia)

 

Wniosek do pobrania  https://www.gops-stegna.pl

 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Do pobrania wniosek o wydanie zaświadczenie na preferencyjny zakup paliwa stałego >>>