kwiaty 001Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska, Zastępca Wójta Pan Tomasz Gajewski wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom z terenu naszej gminy składają najserdeczniejsze życzenia zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych. Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, a jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.

PRZY TEJ OKAZJI PRZYPOMINAMY O LICZNYCH DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINĘ STEGNA W CELU POMOCY OSOBOM STARSZYM

 

 KLUBY SENIORA

Na terenie gminy Stegna w ramach projektu „Stop wykluczeniu! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” utworzono trzy Kluby Seniora - „Życie zaczyna się na emeryturze” znajdujące się w miejscowościach Drewnica, Tujsk oraz Bronowo. Członkami Klubów jest 80 seniorów. Kluby Seniora dla osób starszych stały się miejscem spotkań, pozwalając im na wzajemną integrację, aktywizację, na tworzenie więzi lokalnych. Seniorzy uczestniczą w licznych zajęciach między innymi: kulinarnych, artystycznych, lekcji stylu i metamorfozy, zumby oraz spotkaniach z psychologiem. Odbywają się również liczne wycieczki i wyjazdy do kina. Z okazji tego szczególnego dnia Seniorzy oprócz życzeń i słodkości otrzymali również laptopy, które będą uatrakcyjniały funkcjonowanie klubów. 

20220930 104419 20220930 120338 20220908 121605 Kopiowanie

SYSTEM TELEOPIEKI

Mieszkańcy w systemie Teleopieki do dyspozycji mają aż pięć urządzeń:

- telefon stacjonarny z brelokiem SOS,

- aparat GSM SOS, GPS z opaską na rękę ratującą życie i kartą SIM z abonamentem telefonicznym,

- brelok kTrack telemetryczny z przyciskiem SOS, detektorem upadku i lokalizacją GPS,

- brelok EV04 telemetryczny z przyciskiem SOS, detektorem upadku i lokalizacją GPS,

- opaska telemetryczna - urządzenie w formie bransoletki na rękę z przyciskiem SOS, detektorem upadku, czujnikiem tętna, krokomierzem, lokalizacją GPS, geostrefą.

Teleopieka domowa jako system zdalnego wsparcia seniorów, umożliwia zabezpieczenie osób starszych o istotnie ograniczonej mobilności, w miejscu zamieszkania.

Teleopieka mobilna umożliwia sprawowanie całodobowej zdalnej opieki nad podopiecznym i jest przeznaczona dla osób starszych z demencją, z chorobą Alzheimera, do osób przewlekle chorych lub osób wymagających nadzoru w okresie rekonwalescencji. Teleopieka oferuje 5 podstawowych funkcjonalności, które pozwalają na zdalne sprawowanie opieki oraz umożliwiają szybką reakcję i wezwanie pomocy w nagłych przypadkach.

Najważniejsze cechy skutecznego wsparcia teleopiekuńczego w domu tak zdefiniowanej grupy docelowej seniorów w oparciu o urządzenia zapewnia:

- przycisk SOS w widocznym miejscu,

- zestaw głośnomówiący, zapewniający transmisję głosu w obie strony, a więc wyposażony w głośnik i mikrofon,

- detektor upadku, zapewniająca informację i przekazanie sygnału o upadku podopiecznego do Centrum Operacyjno-Alarmowego,

- geolokalizacja GPS / Geostrefa (biezpieczna strefa lokalizacji seniora).

- koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi w całości gmina Stegna.

teleopieka

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Gmina Stegna przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, którego pomoc adresowana jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program osłonowy zakłada wsparcie poprzez „opaskę bezpieczeństwa” 30 osób, w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na terenie gminy Stegna realizowane są usługi opiekuńcze przyznawane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Poza realizowanymi ze środków gminnych usługami opiekuńczymi Ośrodek Pomocy w Stegnie w ramach projektu „Stop wykluczeniu! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” dodatkowo objął bezpłatnym wsparciem osoby starsze i niepełnosprawne ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w postaci usług opiekuńczych oraz  objęto szkoleniami opiekunów osób niepełnosprawnych i opiekunki środowiskowe.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie przy współpracy  Bankiem Żywności w Tczewie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie osobom potrzebującym bezpłatnych artykułów spożywczych. Z programu korzysta około 90 osób powyżej 65 roku życia.

pomoc żywnościowa