Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program m.in. ma sprzyjać czasowemu odciążeniu opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizację Programu w pełni pokrywają środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego w styczniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł I. Program osłonowy zakłada wsparcie poprzez „opaskę bezpieczeństwa” 30 osób, w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Stegnie. Program finansowany będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje system Teleopieki. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi w całości gmina Stegna.

Mieszkańcy w systemie Teleopieki do dyspozycji mają aż pięć urządzeń:

- telefon stacjonarny z brelokiem SOS,

- aparat GSM SOS, GPS z opaską na rękę ratującą życie i kartą SIM z abonamentem telefonicznym,

- brelok kTrack telemetryczny z przyciskiem SOS, detektorem upadku i lokalizacją GPS,

- brelok EV04 telemetryczny z przyciskiem SOS, detektorem upadku i lokalizacją GPS,

- opaska telemetryczna - urządzenie w formie bransoletki na rękę z przyciskiem SOS, detektorem upadku, czujnikiem tętna, krokomierzem, lokalizacją GPS, geostrefą.

Teleopieka domowa jako system zdalnego wsparcia seniorów, umożliwia zabezpieczenie osób starszych o istotnie ograniczonej mobilności, w miejscu zamieszkania.

Teleopieka mobilna umożliwia sprawowanie całodobowej zdalnej opieki nad podopiecznym i jest przeznaczona dla osób starszych z demencją, z chorobą Alzheimera, do osób przewlekle chorych lub osób wymagających nadzoru w okresie rekonwalescencji. Teleopieka oferuje 5 podstawowych funkcjonalności, które pozwalają na zdalne sprawowanie opieki oraz umożliwiają szybką reakcję i wezwanie pomocy w nagłych przypadkach.

Najważniejsze cechy skutecznego wsparcia teleopiekuńczego w domu tak zdefiniowanej grupy docelowej seniorów w oparciu o urządzenia zapewnia:

- przycisk SOS w widocznym miejscu,

- zestaw głośnomówiący, zapewniający transmisję głosu w obie strony, a więc wyposażony w głośnik i mikrofon,

- detektor upadku, zapewniająca informację i przekazanie sygnału o upadku podopiecznego do Centrum Operacyjno-Alarmowego,

- geolokalizacja GPS / Geostrefa (biezpieczna strefa lokalizacji seniora).

Opis projektu

„STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie

Gminy Stegna”

Wartość projektu: 4 526 656,23 złotych

Wkład własny:

 1. finansowy: 80 142,81 w tym partner: 5 000,00, UG: 75 142,81
 2. niepieniężny: 75 142,81 (wynajem sal )

Okres realizacji: 02.11.2020 r. – 31.03.2023 r.

 

Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:

 

 1. Utworzenie Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” w Drewnicy –
  30 osób z 2 oddziałami zamiejscowymi po 25 osób (łącznie 80 osób).

Przewidziane działania:

 1. remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni),
 2. remont świetlicy w Tujsku w części dotyczącej Klubu Seniora,
 3. zakup wyposażenia między innymi: stołów, krzeseł, mebli kuchennych, komputerów, telewizorów,
 4. organizacja wycieczek,
 5. organizacja zajęć: warsztaty zdrowego odżywiania / kulinarne, warsztaty z dekupażu / florystyki / rękodzieła.
 1. Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych – 20 osób i kandydatów
  na pełnienie funkcji opiekunek środowiskowych – 4 osoby.

Planowane szkolenia:

 1. pierwsza pomoc przedmedyczna -8h,
 2. geriatria i choroby wieku starczego-16h,
 3. komunikacja z podopiecznymi-16h,
 4. uzyskiwanie pomocy i wsparcia dla os. niepełnosp-rawnych-16 h,
 5. jak pielęgnować osoby starsze i niepełnosprawne -16h,
 6. warsztaty obsługi TIK-16h.
 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych , przewlekle chorych – 10 osób.
 2. usługi opiekuńcze,
 3. usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania: osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.
 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2 świetlicach (Drewnica, Bronowo) i wsparcie 2 istniejących placówek (Tujsk, Nowotna) – Klub Emp@tia – średnio 12 os. świetlica.

Planowane działania:

 1. remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni),
 2. remont świetlicy w Tujsku, w części dot. świetlicy dla dzieci,
 3. zakup wyposażenia, doposażenia świetlic, m. innymi: stoliki, krzesełka, szafy, biurka, laptopy, klocki edukacyjne, tablety itp.,
 4. organizacja warsztatów: kompetencji cyfrowych, obywatelskich, matematycznych, językowych,
 5. organizacja wycieczek przyrodniczych, historycznych dla dzieci z placówek opiekuńczych,
 6. organizacja obozu w ramach centrum wolontariatu – nagroda w konkursie ogłoszonym wśród dzieci – pomoc w nauce dzieci – dzieciom,
 7. pomoc prawna dla opiekunów/rodziców dzieci.
 1. Pomoc prawna dla opiekunów osób zależnych – 20 osób, oraz usługi specjalistyczne dla ich podopiecznych – 20 osób;
 2. wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu są:

-  osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia
z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

-  co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby objęte w ramach PO Pomoc Żywnościowa.

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

umowa

Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska podpisała umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni o przystąpieniu do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki.

Dzięki zawartej umowie mieszkańcy naszej Gminy po raz kolejny uzyskali bezpłatny dostęp do usługi teleopieki domowej.

Pomoc skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych, po zabiegach operacyjnych, o małym stopniu samodzielności. Jest to rozwiązanie bardzo komfortowe dla osoby starszej. Dzięki niemu przebywa ona w swoim własnym domu i jest otoczona bliskimi, co może pozytywnie wpływać na jej stan zdrowia. Osoba starsza przebywająca w domu wciąż czuje się bowiem częścią rodziny i nie grozi jej samotność, która dla większości z nas jest nie do zniesienia.

Elektroniczna opieka nad ludźmi starszymi jest siecią, której użytkownicy otrzymują specjalne aparaty posiadające połączenie z centrum alarmowym. W razie potrzeby wystarczy nacisnąć przycisk, by sygnał alarmowy dotarł do dyspozytorni, mającej informacje o stanie zdrowia swoich abonentów. Ta z kolei zdecyduje, czy od razu powiadomić odpowiednie służby, czy najpierw skontaktować się z opiekunem seniora.

Teleopeka - składa się z trzech współdziałających ze sobą elementów:

 • NADAJNIK - osobisty przycisk alarmowy noszony na przegubie ręki wysyła sygnał do Centrali;
 • TERMINAL - urządzenie wyposażone w mikrofon i głośnik, uruchamiane jest w razie interwencji przez nadajnik z dowolnego miejsca mieszkania i umożliwia rozmowę z operatorem, znajdującym się w Centrum Operacyjno - Alarmowym;
 • CENTRUM OPERACYJNO-ALARMOWE - odczytuje wysłany sygnał alarmujący i dzięki terminalowi znajdującemu się w mieszkaniu pozwala pracownikom centrali nawiązać kontakt i podjąć odpowiednią interwencję.

Zaletą  systemu jest jego poręczność - seniorzy otrzymują urządzenie przypominające zegarek. Aparat funkcjonuje dzięki sieci GSM lub stacjonarnym łączom telefonicznym.

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki wydzierżawi Gminie Stegna telefony stacjonarne
i komórkowe które zostaną przekazane osobom objętym systemem Teleopieki.

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi Gmina. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12 osobiście lub telefonicznie pod nr  55-247-82-86

teleopieka

Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym ośrodkiem poprzez:

 1. napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 82-103 Stegna, ul Wojska Polskiego 12; 
 2. wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. wysłanie pisma poprzez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 4. wysłanie faks na numer faksu: 55 247 82 86
 5. skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 55 247 82 86.