2022 2023

węgil 1

baner projekty 

W poniedziałek nastąpiło otwarcie Klubu Seniora i Placówki wsparcia dziennego w Drewnicy.

W uroczystości otwarcia udział wzięli seniorzy, dzieci oraz zaproszeni goście. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Ostrowska oraz Sołtys wsi Drewnica Pani Mirosława Arcabowicz, która pełni również funkcję Animatora Klubu Seniora. Po modlitwie i poświęceniu świetlicy przez księdza proboszcza Jarosława Plisa, Wójt Gminy Stegna życzyła Seniorom owocnej pracy i pogratulowała dotychczasowych sukcesów. Dzieci z placówek przygotowały występ artystyczny.

Powstanie tego wyjątkowego miejsca wiąże się z pozyskaniem przez Panią Wójt środków w wysokości 4 300 323,42 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację projektu „STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” między innymi na realizację inwestycji przebudowy i remontu świetlicy. Dzięki pozyskanym środkom wyremontowano obiekt, w taki sposób by służył mieszkańcom oraz spełniał wiele funkcji. Zakupiono meble oraz pełne wyposażenie kuchni. Seniorzy uzyskali przestrzeń dzięki, której będą mogli swobodnie stawiać kolejne taneczne kroki. Kuchnia stanie się sercem Klubu Seniora. To tutaj Seniorzy będą poznawali techniki przyrządzania rozmaitych potraw, połączenia smaku, zapachu podczas warsztatów zdrowego odżywiania. Klub będzie dla nich miejscem codziennej integracji, spotkań, aktywizacji między innymi na zajęciach z panią psycholog, artystycznych, metamorfozy- lekcji stylu. Dzieci z placówek wsparcia dziennego otrzymają pomoc i wsparcie od wychowawcy poprzez animację czasu wolnego w celu podniesienia kompetencji społecznych.

Wyremontowana świetlica będzie służyła nie tylko aktywizacji seniorów i dzieci, ale całej lokalnej społeczności.

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

opaskaNa ostatniej sesji została przyjęta uchwała Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego w styczniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł I. Program osłonowy zakłada wsparcie poprzez „opaskę bezpieczeństwa” 30 osób, w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Stegnie. Program finansowany będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przypominamy, iż  jednocześnie na terenie naszej Gminy funkcjonuje system Teleopieki. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi w całości gmina Stegna.

Mieszkańcy w systemie Teleopieki do dyspozycji mają aż pięć urządzeń:

02.05.2022

baner projekty 

Dziś w Urzędzie Gminy Stegna odbyła się wyjątkowa wizyta. Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego na ręce Pani Wójt Ewy Dąbskiej, Zastępcy Wójta Pana Tomasza Gajewskiego oraz Sekretarz Gminy Pani Beaty Burligi złożyły życzenia wielkanocne, wręczyły własnoręcznie wykonane drobne upominki oraz kartki z życzeniami świątecznymi.

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020