W zakładce Dodatek węglowy, na dole artykułu znajduję się link do pobrania wniosku o zaświadczenie.

Można też skorzystać z tego skrótu >>>

baner projekty

9d7150b8f6358e8a197a978396a9e5ab

W tym ważnym dniu, jeszcze bardziej skierujmy swoje myśli i dobre słowa w kierunku najbliższych nam Seniorów.

Drodzy Seniorzy!

Z okazji Waszego Święta Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska, Zastępca Wójta Pan Tomasz Gajewski wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie składają wszystkim, którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia serdeczne życzenia długich lat, wypełnionych zdrowiem, radością oraz szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Niech każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc, a optymizm życiowy nigdy Was nie opuszcza.

Osoby w dojrzałym wieku mają bardzo dużo energii i chęci do działania. Nasi Seniorzy z Gminy Stegna również! Dzięki realizowaniu projektu „STOP WYKLUCZENIU” Seniorzy z Tujska, Bronowa i Drewnicy mogli zacząć świętować Dzień Seniora chwilę wcześniej podczas weekendowego wyjazdu do Jastrzębiej Góry.

Po zakwaterowaniu w pokojach i chwili odpoczynku Seniorzy spotkali się wspólnie na piątkowej kolacji. Czas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, w związku z okresem jesienno- zimowym, zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Stegna o zwrócenie uwagi na sytuację osób bezdomnych.

Jeżeli mają Państwo informacje o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi ośrodka pod numerem telefonu 55 247 82 86 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Osoby bezdomne, szczególnie narażone na ujemne skutki niskich temperatur, ośrodek może skierować zgodnie z zawartą umową do placówki zapewniającej schronienie osobom pozbawionym miejsca zamieszkania.

image001

kwiaty 001Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska, Zastępca Wójta Pan Tomasz Gajewski wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom z terenu naszej gminy składają najserdeczniejsze życzenia zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych. Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, a jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.

PRZY TEJ OKAZJI PRZYPOMINAMY O LICZNYCH DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINĘ STEGNA W CELU POMOCY OSOBOM STARSZYM

wydawanie zywnosci 10 2022

 

węglowy1

węglowy2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobierać i składać od dnia 17.08.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 

- poprzez platformy ePUAP oraz emp@tia - osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Wniosek elektroniczny na platformie ePUAP >>>

- wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej: - przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie

- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna

- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS Stegna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12 w pokoju nr 10 (gabinet nad ośrodkiem zdrowia)

 

Wniosek do pobrania  https://www.gops-stegna.pl

 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Do pobrania wniosek o wydanie zaświadczenie na preferencyjny zakup paliwa stałego >>>