opaskaNa ostatniej sesji została przyjęta uchwała Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców w wieku 65 i więcej lat, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program osłonowy powstał na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jego przygotowanie wynika z ogłoszonego w styczniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – moduł I. Program osłonowy zakłada wsparcie poprzez „opaskę bezpieczeństwa” 30 osób, w szczególności samotnych seniorek i seniorów, często schorowanych i z niepełnosprawnością, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomocą objęte będą też mieszkanki i mieszkańcy 65+, którzy choć mają rodzinę, to nie jest ona w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i uwagi. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Stegnie. Program finansowany będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przypominamy, iż  jednocześnie na terenie naszej Gminy funkcjonuje system Teleopieki. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu Teleopieki ponosi w całości gmina Stegna.

Mieszkańcy w systemie Teleopieki do dyspozycji mają aż pięć urządzeń:

02.05.2022

baner projekty 

Dziś w Urzędzie Gminy Stegna odbyła się wyjątkowa wizyta. Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego na ręce Pani Wójt Ewy Dąbskiej, Zastępcy Wójta Pana Tomasza Gajewskiego oraz Sekretarz Gminy Pani Beaty Burligi złożyły życzenia wielkanocne, wręczyły własnoręcznie wykonane drobne upominki oraz kartki z życzeniami świątecznymi.

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

15.04.2022

alleluja02

baner zywnosc

Informujemy, iż wydawanie żywności odbędzie się w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE, ul. Wojska Polskiego 12 w dniach 06.04.2022 r. do 11.04.2022 r.* w podziałach na miejscowości:

 

06.04.2022 r.

 

  8.00-10.30          POPOWO

10.30-12.30          CHORĄŻÓWKA, ŚWIERZNICA, SZKARPAWA                  

12.30-14.30          NIEDŹWIEDZIÓWKA, DWOREK, STARE BABKI

                             JANTAR, JANTAR LEŚNICZÓWKA

 

07.04.2022 r.

 

  8.00-10.30           STEGNA

10.30-11.30           JUNOSZYNO

11.30-12.30           STEGIENKA-OSADA, STEGIENKA  

12.30-14.30           MIKOSZEWO, PRZEMYSŁAW, IZBISKA

 

08.04.2022 r.

 

  8.00-10.30         RYBINA, TUJSK

10.30-12.00         WIŚNIÓWKA

12.00-13.30         KSIĄŻĘCE ŻUŁAWY, ŻUŁAWKI, DREWNICA

 

11.04.2022 r.

 

  8.00-11.30         BRONOWO, BRONIEWO

11.30-14.00         NOWOTNA, STOBIEC, CHEŁMEK,

                             CHEŁMEK- OSADA, WYBICKO, GŁOBICA                

                         

                            

*Informuje się, iż z przyczyn niezależnych od GOPS Stegna podane terminy mogą ulec zmianie.